Naturen om vinteren (Norsk utgave) by Roy Nordbakke & Ole Harald Stensrud

Naturen om vinteren (Norsk utgave)

By Roy Nordbakke & Ole Harald Stensrud

  • Release Date: 2012-05-13
  • Genre: Naturaleza
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Naturen om vinteren

Naturen om vinteren er en interaktiv lærebok i vinterøkologi. Boken inneholder følgende 8 kapitler:
1. Vinterklima om vintervær 2. Snøen som økologisk faktor 3. Plantene om vinteren 4. Invertebrater og vekselvarme dyr om vinteren 5. Fuglene om vinteren 6. Pattedyrene om vinteren 7. Feltarbeid 8. Fagdidaktikk
Boken inneholder mange bilder, tegninger, videoklipp, lydklipp og oppgaver. Boken er først og fremst beregnet på studenter i allmennlærerutdanningen, førskoleutdanningen, lærere og førskolelærere, men alle som har interesse for naturen kan ha glede av boken.

Boken er laget av 1.amanuensis Roy Nordbakke ved Høyskolen i Østfold.

keyboard_arrow_up